Цетин България ЕАД
50 - 300 служителя
Database Administrator
София
длъжност на пълно работно време
ITCD