Директор дирекция "Финансова политика и управление на човешките ресурси" и главен счетоводител
град Правец
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Директор дирекция "Финансова политика и управление на човешките ресурси" и главен счетоводител

град Правец длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Държавно управление на местно ниво.

Отговорности

- Провежда финансовата политика на община Правец
- Взема решения и носи отговорност за финансово-счетоводната дейност и човешки ресурси
- Работи пряко с Министерство на финансите и Сметна палата
- Организира, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на служителите в дирекция "Финансова политика и управление на човешките ресурси"
- Съставя и подписва периодични и годи;шни финансови отчети на общината
- Извършва общ надзор и контрол на законосъобразността и целесъобразността на издаваните документи от дирекцията

Изисквания и необходими умения

- кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
- образование – висше , минимална образователна степен - магистър;
- минимален ранг – III младши, ако кандидата е работил по служебно правоотношение
- минимален професионален опит - 4 години;
- да отговарят на условията на чл.18 от Закона за счетоводството
- придобито образование по специалност «Счетоводство и контрол» ще се счита за предимство
- компютърни умения.

Ние Ви предлагаме

Служебно правоотношение.

Информация за контакт

Телефон: 07133/4896

VCD