Adecco Bulgaria
Директор на банков клон
София
длъжност на пълно работно време

Директор на банков клон

София длъжност на пълно работно време

За нас

Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814/08.12.2014


От името на наш доверен клиент, утвърдена банкова институция, търсим да назначим:


Директор на клон

Отговорности

• Управлявате и представлявате клона и прилежащите към него офиси, като с подписа си обвързвате Банката съгласно дадените правомощия с цел постигане на утвърдените годишни бюджетни показатели;
• Провеждате активна политика по привличане на клиенти, като организирате и участвате в срещи с представители на бизнеса, организации и институции в региона;
• Представлявате Банката относно дейността на клона пред държавни и правораздавателни органи, институции, юрисдикции, нотариуси, клиенти и други в рамките на делегираните правомощия;
• Упражнява пряк и непосредствен контрол върху работата на служителите: разпределяте и контролирате изпълнението на задачите, познаването и прилагането на нормативните изисквания и вътрешните правила, спазването на трудовата дисциплина и т.н.;
• Изготвяте и представяте за одобрение бюджет на структурното звено, като ръководите работата в посока постигане на планираните показатели;
• Осигурявате ефективното стопанисване, използване, отчетност и съхранение на банковото имущество в клона, и др.

Изисквания и необходими умения

• Висше икономическо или юридическо образование;
• Професионален опит във финансова институция – мин. 3 год. опит в работата с корпоративни клиенти и/или на ръководна длъжност е съществено предимство;
• Много добри умения за комуникация и продажби, инициативност и креативност;
• Умения за изграждане и управление на екипи;
• Ползване на английски език;
• Добра компютърна грамотност;
• Отговорност и лоялност.

Ние Ви предлагаме

• Пакет от възнаграждения и финансови придобивки;
• Ваучери за храна;
• Допълнително здравно застраховане;
• Карта за спорт при преференциални цени;
• Възможност за професионално обучение и развитие в стабилна финансова институция;
• Работа в квалифициран екип.

Информация за контакт

Телефон: 0884296041

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner