АБЕЦЕ Комюникейшън ЕООД
Директор на детска градина
София
длъжност на пълно работно време
От 3000 до 4000 лв.

Директор на детска градина

София длъжност на пълно работно време От 3000 до 4000 лв.

За нас

Агенция "АБЕЦЕ Комюникейшън" търси директор на детска градина, намираща се в гр. София, кв. Бояна (в района на резиденция Бояна).

Работно време:
- Понеделник - петък - от 8.00 до 16.00 ч или от 10.00 до 18.00 ч.

Отговорности

Директорът на детската градина:
- Планира, организира, контролира и отговаря за дейностите, свързани с приема, обучението, възпитанието и социализация в детската градина. Отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд;
- Отговаря за спазването и прилагането на утвърдените образователни програми, методи и стандарти, чрез които се осъществява обучението и възпитанието в детската градина.
- Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати. Сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в детската градина в съответствие с Кодекса на труда. Организира ефективното управление на персонала, като създава условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;
- Контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;
- Отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията.
- Осъществява взаимодействие с родители, представители на организации и общности и социални партньори;
- Представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия.

Изисквания и необходими умения

- Висше образования; образователна степен – магистър;
- Специалност от професионално направление „Педагогика”, специалност „Предучилищна педагогика“ с присъдена професионална квалификация детски учител;
- Професионален опит – не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
- Отлично владеене на английски език писмено и говоримо;
- Добра компютърна грамотност.
- Кандидати заемали длъжност „Директор“ или „Зам. Директор“ на детска градина ще се ползват с предимство.

Ние Ви предлагаме

- Заплата 3500 лв. нето + годишен бонус при постигане на добри резултати. Трудов договор.
- Годишен платен отпуск: 30 дни.

Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля изпращайте автобиография, актуална снимки и препоръки, ако са налични. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в агенцията. Агенцията НЕ ИЗИСКВА такса от кандидатите за работа.

Агенция "АБЕЦЕ Комюникейшън" притежава лиценз за извършване на посредническа дейност № 2265 от 03.05.2017 г.

Информация за контакт

Телефон: +359 888617941

JobTiger Banner