Регионална здравна инспекция Смолян
Директор на дирекция
Смолян
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
VCD