Фондация за образователна трансформация
Директор на "Основно прогресивно училище 3"
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.
ITCD