Директор/Управител Застрахователен Брокер
София
длъжност на пълно работно време
Над 5000 лв.

Директор/Управител Застрахователен Брокер

София длъжност на пълно работно време Над 5000 лв.

За нас

Застрахователен Брокер Leo Finance ЕООД

Отговорности

Управител/Директор

Изисквания и необходими умения

Задължения и отговорности:
-Отговаря за управлението и организацията
на екипа на фирмата, за изпълнение на бюджета и поставените цели във всички бизнес линии
-Отговаря на ефективното и навременно проучване и текущ анализ на потенциала на пазара, като има водеща роля в предлагането и реализацията на дейности и мерки за развитие на бизнеса
-Дава аргументирани предложения за разработването и реализацията на стратегията на фирмата за развитие и управление на продуктите и клиентските сегменти, с оглед максимално успешни продажби
-Отговаря за поддържане на качеството на обслужване в клона, като организира функциите и дейностите по обслужване на клиенти, контролира за стриктно изпълнение на стандартите за обслужване
-Отговаря за стриктното информирано и мотивирано прилагане на вътрешните и външни нормативни изисквания, правила и процедури по отношение на всички дейности
-Изготвя анализи, справки и отчети за дейността на фирмата и резултатите от нея

Изисквания към кандидатите:
-Висше образование (образователна степен в областта на икономиката се счита за голямо предимство)
-Мин. 2 години опит в управлението на дейност и екип в застрахователната сфера
-Английски език (разговорен)
-Руски / Немски се счита за предимство
-Опит в управлението на екип, ангажиран с дейности по застраховане
-Умения и опит в целеполагане и организация на бюджетен процес
-Умения и опит в планиране и контрол на дейност на екип, приоритизиране, разпределяне и делегиране на задачи
-Лидерски качества и организаторски умения
-Умения за анализ на информация
-Отлични комуникативни умения, умения за убеждаване и за водене на преговори
-Инициативност и проактивност
-Гъвкавост, адаптивност и ресурс за работа под напрежение

Ние Ви предлагаме

-Трудов договор
-Отлично твърдо възнаграждение
-Възможност за личностно и профисионално развитие
-Работа в първокласен офис

Информация за контакт

Телефон: +359876998993

VCD Banner
JobTiger Banner