АЛТЕРНАТИВ МЕДИЯ ГРУП ЕООД
Дизайнер на промоционални печатни материали
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.
ITCD