JobTiger Ltd.
20 - 50 служителя
Доброволец на Национални дни на кариерата 2021
София, Варна, Пловдив
доброволен труд
VCD