90 СУ "Генерал Хосе де Сан Мартин"
50 - 300 служителя
Домакин
София
длъжност на пълно работно време
VCD