ИКИС СЛ ООД
20 - 50 служителя
Drafter with SOLIDWORKS
с. Волуяк
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
ITCD