Изи Асет Мениджмънт АД (Изи Кредит)
Експерт, Администриране на персонала
София
длъжност на пълно работно време

Експерт, Администриране на персонала

София длъжност на пълно работно време

За нас

“Изи Асет Мениджмънт” АД или Изи Кредит, е част от “Мениджмънт Файненшъл Груп” АД (МФГ), което обединява водещи компании, специализирани в предоставянето на небанкови финансови услуги основно в Централна и Източна Европа. МФГ управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в сферата на кредитиране в дома, персонални кредити, финансиране на микро и малки предприятия, кредитни карти, дигитален бизнес и алтернативни финансови продукти и услуги.

Отговорности

• oтговаряте за дейността по поддържане и архивиране на трудови досиета на служителите
• aдминистрирате процеса по възникване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори
• комуникирате и предоставяте изискуема документация към НАП, НОИ, ИТ и други контролни и регулаторни органи
• разработвате графици за работа на служителите в Дружеството
• изготвяте служебни бележки и справки за нуждите на Дружеството
• въвеждате данните на служителите в специализиран софтуер и отговаряте за поддържането на актуална база данни
• съдействате за организацията на дейностите по ЗЗБУТ, подпомагани от Служба по трудова медицина

Изисквания и необходими умения

• има подходящо образование
• има релевантен опит минимум 1 година
• е с много добра компютърна грамотност
• притежава добри комуникационни умения
• има познания и опит в областта на трудово и осигурително законодателство

Ние Ви предлагаме

• посока и професионално развитие
• хармонична работна среда и сплотен екип, на който да разчиташ
• специализирано вътрешно обучение
• гъвкаво работно време
• трудов договор и възнаграждение
• пакет с преференции
• участие в множество забавни и разнообразни фирмени събития

Информация за контакт

Телефон: 0886214910

JobTiger Banner