Експерт анализатор в Отдел "Кибер Защита“
София
длъжност на пълно работно време

Експерт анализатор в Отдел "Кибер Защита“

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Основни задължения:
Мониториране на данните от различните системи за сигурност и анализ на инциденти, определяне на засегнатите системи и сегменти на мрежата.
Мониторинг на алармите, генерирани от системата за управление на събития и инциденти.
Подготвяне на анализи и предложения за подобряване на дейностите, свързани с информационната сигурност.
Подпомагане работа на звената в Банка ДСК, следвайки предварително заложени сценарии за работа.
Откриване и оценена на потенциалните рискове, свързани с информационната сигурност и организиране на тяхното отстраняване.
Изготвяне на препоръки за подобряване на сигурността при експлоатация на информационни системи в Банка ДСК.
Осъществяване на контрол по спазването на Правила за сигурност на информацията в Банка ДСК.
Работа на смени по предварително изработен график.

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование – Висше техническо;
Образователно-квалификационна степен “Бакалавър“;
Професионален опит – ще се счита за предимство минимум 3 /три/ години трудов стаж в областта на информационните технологии и/или информационната сигурност;
Добри технически познания в разчитането и анализа на системни логове.;
Познания по технологии, решения и инструменти, свързани с информационната сигурността, ще се считат за предимство (напр. IDS/IPS, WAF, SIEM, DLP, EDR, Sandbox, Port scanners, Vulnerability scanners и др.);
Сертификати или участие в курсове, свързани с информационната сигурност, ще се считат за предимство;
Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо);
Бърза адаптивност по отношение на новите идеи и технологии;
Гъвкавост и способност за креативно мислене;
Аналитично мислене и умения за разрешаване на казуси;
Умения за работа в екип.

Ние предлагаме:
Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България;
Ваучери за храна на стойност 200 лв на месец;
25 дни платен годишен отпуск;
Допълнително здравно осигуряване;
Ползване на преференциални условия за жилищни и ипотечни кредит;
Бонусна система в зависимост от постигнатите резултати;
Преференциални условия за Мултиспорт / КуулФит карта;
Отстъпки в редица големи компании;
Възможности за обучения;
Бонус „Препоръчай приятел“.
Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner