Пощенска банка / Юробанк България АД
Експерт АТМ - касова наличност
София
длъжност на пълно работно време

Експерт АТМ - касова наличност

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:


Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;
Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;
Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;
Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.


Пощенска банка e водеща финансова институция, която задава тенденциите в банковата сфера у нас, с над 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България и e третата по активи, модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти. За поредна година е носител на наградата „Работодател на годината“ и е с множество отличия за своята корпоративна и работодателска политика, и за иновативните си продукти и услуги.


Ние непрекъснато растем и се развиваме, за да променяме средата у нас към по-добро.

За 11-та поредна година Пощенска банка е обявена от престижното издание Global Custodian за най-добрата банка, предлагаща попечителски услуги в България.

Разширяваме екипа си в Отдел "Банкови операции", секция "Мениджмънт на касови наличности" и търсим мотивирани, отговорни и целеустремени кандидати за позицията на:


ЕКСПЕРТ АТМ - КАСОВА НАЛИЧНОСТ

Основни отговорности, свързани с позицията са:
- Проверява в банковата система касовите наличности на обслужваните АТМ-и;

- Определя банкоматите, които ще бъдат презареждани;

- Изготвя и предава график на фирмата, обслужваща банката за всички банкомати, които ще бъдат посетени на следващия ден;

- Изготвя първични документи, необходими за осчетоводяване на операции по зареждане и освобождаване на АТМ-и. Извършва операции, свързани със забравени пари, дефицити и излишъци;

- Приема документи от фирмата, обслужваща банката за всички банкомати;

- Участва в комисия, извършваща периодични ревизии на АТМ-и, налични средства при външен доставчик на услуга „Зареждане на АТМ-и“;

- Отговаря за акуратното съхранение на всички документи, свързани с дейността по захранване на АТМ-и, зачислени на секция „Мениджмънт на касови наличности“;

- Приема задържани карти от АТМ-и, предадени му от инкасатор от фирмата, обслужваща банката и предприема действия съгласно процедурите на Банката.


Основни изисквания за позицията са:
- Висше образование с икономическа насоченост;

- Задължителен професионален опит в банковата сфера и конкретно в работата с АТМ - минимум една година;

- Много добри организационни и комуникационни умения;

- Много добра компютърна грамотност – MS Office (Excel);

- Бързина и точност на изпълнение на поставените работни задачи;

- Умения за работа в екип;

- Добро ниво на владеене на английски език;


Предлагаме ти:
- Работа в приятелскa и динамична среда;

- Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;

- Карта Multisport на преференциална цена;

- Преференции при ползване на банковите ни продукти;

- Конкурентно за сферата възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;

- Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;

- Допълнително здравно и пенсионно осигуряване

- и други


Ако сме те заинтригували, изпрати своя актуална автобиография на български език. Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.


Zaplatomer Banner