EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
над 300 служителя Кандидатстване
Експерт, бизнес развитие и контролинг на продажбите
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Експерт, бизнес развитие и контролинг на продажбите

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Разработване на бизнес модели за дефинирани пазари на компанията и прогнозиране на продажбите.
• Мониторинг на продажбите и изготвяне на текущи отчети за изпълнението на годишния план.
• Проектиране на модели за ценообразуване и формиране на крайни цени на тарифни продукти.
• Контрол на енергийните и финансови показатели по пазари, продажбени канали и продукти.
• Изготвяне на отчети и анализи за изпълнението на финансовия резултат и възвращаемостта на продажбите.
• Анализ на основните фактори, влияещи върху приноса на маркетинговите единици към финансовия резултат.
• Изготвяне на текущи отчети и анализи на ключовите индикатори за оценка ефективността на търговските структури и персонал.
• Идентифициране и дефиниране на мерки за оптимизиране на продажбената дейност.

Изисквания и необходими умения

• Висше икономическо и/или инженерно образование (специалности в областите финансов мениджмънт, маркетинг, математика, информатика, статистика, електроенергетика, енергиен мениджмънт).
• 3 год. професионален опит в сферите на финансите и/или енергетиката.
• Професионален опит в изготвянето на краткосрочни и дългосрочни бизнес прогнози, работа с големи бази данни, анализиране и дефиниране на пазари, мениджмънт на разходи и проектиране на модели за ценообразуване, продуктов контролинг и контролинг на продажбите.
• Много добри компютърни умения с MS Office (висока експертиза при MS Excel); опит в работа със SAP ERP и/или умения с VBA ще се счита за предимство.
• Отлично ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо).
• Солидни аналитични умения и внимание към детайлите.
• Отговорност и способности за приоритизиране, структуриране и прецизно изпълнение.
• Умения за успешна комуникация, нагласа за екипна работа и сътрудничество.

Ние Ви предлагаме

• Опознавате различни аспекти на енергийния бизнес.
• Черпите от опита и знанията на утвърдени експерти.
• Посещавате осигурени от нас обучения, с които можете да разширите и обогатите своите професионални знания и умения.
• Реализирате своя потенциал в креативна и отворена за общуване и споделяне среда.
• Разчитате на стабилна и утвърдена компания с атрактивна социална политика.

Срок за кандидатстване: 22.09.2020 г.

Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо чрез бутон "Кандидатстване".

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.


Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx
Zaplatomer