Силвър Стар
Експерт, Човешки ресурси
гр. София
длъжност на пълно работно време

Експерт, Човешки ресурси

гр. София длъжност на пълно работно време

За нас

Силвър Стар Моторс ЕАД е официалният представител и вносител на автомобили с марки Mercedes-Benz, Setra и FUSO, а от 2022г. – и на INEOS Grenadier. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако умеете да комуникирате гъвкаво и да спазвате конфиденциалност на информацията,

ако притежавате аналитична мисъл и пунктуалност,

ако желаете да се развивате в сферата на подбор на персонал в корпоративна среда,

ние Ви очакваме в екипа на Силвър Стар Моторс ЕАД, локация София като:
ЕКСПЕРТ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Отговорности

• Активно участва при създаване и разпространение на обяви за вакантни позиции и стажантски програми
• Селектира по документи и провежда срещи с кандидати, посредством различни методи и видове интервюта
• Непрекъснато комуникира (дистанционно и на място) с кандидати за работа и стажове, в т.ч. покани за интервюта, обратна връзка, запитвания
• Администрира и отчита процеса по управление на човешки ресурси, съгласно процедурите на фирмената група, вкл. чрез специализиран софтуер и Excel
• Подготвя и участва на кариерни изложения в страната, вкл. рекламни и презентационни материали

Изисквания и необходими умения

• Притежава диплома за завършено висше образование в областта на Човешки ресурси
• Има предишен опит в отдел Човешки ресурси, в частност - подбор на персонал – минимум 2 години
• Владее английски език (писмено и говоримо)
• Е изключително организиран, динамичен и умее да спазва срокове
• Работи свободно с MS Office пакет

Предимство при подбора по документи ще имат кандидати:
- работили със специализиран софтуер за управление на Човешки ресурси;
- притежаващи шофьорска книжка (активно шофиране).

Ние Ви предлагаме

• Ще работите на пълен работен ден при 5-дневна работна седмица с 22-дневен платен годишен отпуск и трудов договор
• Ще придобиете реален трудов опит и възможност за обучение и работа със специализиран софтуер за УЧР
• Ще получите шанса да работите за генералния представител на Mercedes-Benz, Setra, FUSO и INEOS Grenadier за България в приятелски настроен екип
• Ще надградите своите позанания в сферата на УЧР и ще рапортувате директно на Мениджър подбор, оценка и развитие за цяла България

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език като посочите референтния номер на позицията (HRExp_0923), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.

Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.

Подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се обработват за по-дълъг срок.

Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на компанията или на: Политика за защита на лични данни.
JobTiger Banner
Zaplatomer Banner