РСМ БГ ООД
Експерт данъци
София
длъжност на пълно работно време

Експерт данъци

София длъжност на пълно работно време

За нас

► Искате ли вашите следващи стъпки да бъдат правилните?
► Ние търсим Експерт Данъци със страст към данъците.
► Ние работим усилено, за стигнем до там където сме днес и сме готови да използваме вашите уникални умения, талант и персоналност за постигане на големи цели.
► Ние предлагаме предимствата на израстването в 6-тата в света международна одиторска мрежа и възможността да участвате в развитието на важни бизнес области.
► РСМ БГ е място, където ще сте ценени и признати като индивидуалност, постижения и потенциал.
► Да работите директно с клиенти, ключов управленски персонал и собственици в различни индустрии, ще ви позволи да надграждате вашите знания.

Experience RSM. Experience the power of being understood.

Отговорности

Като Експерт Данъци в РСМ БГ ще бъдете отговорни за дейности фокусирани в:
∙ Изготвяне на детайлен преглед и анализ на данъчни декларации
∙ Изготвяне на писмени консултации за клиенти по данъчни въпроси. (ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО, процедури по ДОПК, СИДДО).
∙ Поддържане на актуални познания за текущите данъчни практики и промените в данъчното законодателство
∙ Съдействие при изпълнението на дю дилиджънс услуги и услуги, свързани с бизнес комбинации по отношение на данъчните аспекти

Изисквания и необходими умения

Основни изисквания:

∙ Икономическо образование, степен "Магистър", специалност - „Финансов контрол”, "МИО", “Счетоводство и контрол”, „Право“ или “Финанси“;
∙ Добро познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство;
∙ Професионален опит и стаж с фокус върху данъците поне 3 години;
∙ Ефективни комуникационни умения;
∙ Възможност за работа с клиенти, навременна комуникация и събиране на необходимата информация за данъчните услуги
∙ Умения за работа в екип, организираност.

Допълнителни изисквания

∙ Много добро ниво на познаване на българското данъчни законодателство;
∙ Работно ниво на познаване на английски език
∙ Силни технически умения
∙ Възможност за едновременна работа по различни задачи;


Предимства:

-Опит в международното данъчно законодателство (OECD tax model; Европейските законодателство в областта на ДДС, социално осигуряване и други)
- АССА или взет изпит за дипломиран експерт-счетоводител

Ние Ви предлагаме

Компанията предлага:

• Атрактивно заплащане и бонусна система, обвързана с представянето;

• Висок клас телефонен апарат след трансформиране на трудовия договор в постоянен;

• Бонус „Доведи приятел“;

• Работа в центъра на София;

• Работа с млад и динамичен екип;

• Разширяване на личните и професионални контакти;

• Работа с мултинационални компании и международни брандове;

• Възможност за бързо израстване в професионален план;

• Личен ментор, който да улесни процеса на адаптиране;

• Възможност за бързо израстване в професионален план;

• Усъвършенстване в практиката;

• Достъп до богат информационен ресурс и обучения, включително в рамките на споделените ресурси на глобалната мрежа;

• Гъвкаво работно време и възможност за дистанционна работа;
JobTiger Banner