Пощенска банка / Юробанк България АД
Експерт Дигитални продажбени канали
София
длъжност на пълно работно време

Експерт Дигитални продажбени канали

София длъжност на пълно работно време

Описание на позициятаНие сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;

Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;

Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;

Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

Присъедини се към нас и бъди част от екипа на Пощенска банка!

Пощенска банка е точното място за ТЕБ!За работа в Управление Банкиране на малък бизнес, търсим да назначим мотивиран, отговорен и амбициозен колега за ролята на:

Експерт Дигитални продажбени каналиКратко описание на позицията:
Подпомага клонова мрежа като участва в процеса по ефективното управление на портфейлите с клиенти, извършвайки подновявания, револвирания и мониторинг на кредити на вноски и револвиращи продукти. Идентифицира потенциал за ползване на допълнителни продукти от страна на клиента и се стреми към завършване на продажбата. Постига заложените индивидуални и групови периодични цели за кръстосани продажби на нови продукти.

Основни отговорности:

Обработва постъпили от клонова мрежа апликации за револвиране/подновяване/мониторинг на БМБ клиенти;
Комуникира с БМБ клиенти ежедневно с цел събиране на документи, необходими за извършване на револвиране/подновяване/мониторинг на ползвания от тях кредитен продукт;
Комуникира с БМБ клиенти ежедневно с цел извършване на анализ на дейността и предоставените финансови документи;
Комуникира ежедневно с релевантни за процеса на подновявания/револвирания отдели – Клонова мрежа, ЦОКС, Кредитен отедл, Кредитна Администрация и др;
Комуникира с БМБ клиенти ежедневно с фокус върху кредитни и некредитни продукти, предлагани от Банката и установяване на нужда от тяхното използване;
Подсигурява изготвянето на регулярни доклади (дневни/седмични/месечни) за резултатите постигнати при обработка на постъпилите апликации и представя същите на Ръководител звено Дигитални продажби заедно с препоръки, коментари и обратна връзка за процесите;
Участва в провеждането на консултации към клиентите за всеки от продуктите, предлагани от Банката, като за целта използва различни канали – телефон, електронна поща, платформи за осъществяване на видео срещи и тн;
Постига заложените периодични цели за кръстосани продажби на кредитни и некредитни продукти;
Изпълнява други задачи, които са му зададени от Ръководител звено Дигитални продажби или други измежду гореизброените членове на Организационната структура;


Изисквания за позицията са:

Висше икономическо образование;
Опит в работата с клиенти ще се счита за предимство;
Отлично владеене на граматически правилен български език – писмено и говоримо;
Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
Много добра компютърна грамотност – Word, Excel, Internet;
Продажбени умения;
Добри презентационни и организационни умения;
Справяне с възражения и конфликтни ситуации, свързани с клиенти;
Умения за работа под напрежение;
Умения за работа в екип;
Ориентация към постигане на резултати;
Доставяне на резултати в посочените времеви рамки.


Предлагаме ти:

Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране
Възможност за професионално и личностно развитие
Ясно дефинирани кариерни пътеки
Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала
Допълнително здравно и пенсионно осигуряване
Работа в приятелскa и динамична среда
Участие в разнообразни социално-отговорни дейности
Карта Multisport на преференциална цена
Преференции при ползване на банковите ни продукти


Ако желаеш да бъдеш част от успеха на Пощенска банка и да откриеш вселена от нови възможности, изпрати автобиография и актуална снимка.

Zaplatomer Banner