EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Експерт, енергиен анализатор
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Експерт, енергиен анализатор

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Анализирате пазара, създавате и подобрявате съществуващи модели за прогнозиране на потребление на електрическа енергия.
- Участвате в разработването на стратегии за развитието на бизнеса на компанията и подпомагате взимането на бизнес решения.
- Оценявате и управляват рисковете, свързани с цените на електрическата енергия и нашите партньори на пазара на едро.
- Развивате съществуващите модели за оценка на риска и определяте рискови лимити.

Изисквания и необходими умения

- Имате висше образование в областта на приложната математика, статистиката, финансите, икономиката или енергетиката;
- Имате поне 1 година опит на позиция свързана с пазарни анализи и/или моделиране на данни (опит в работа/проекти с големи бази данни ще се счита за предимство);
- Имате опит с работа с приложение за статистическа обработка на данни;
- Владеете отлично Microsoft Office, като умения за работа с Python или Power BI ще се счита за предимство;
- Притежавате креативност и инициативност; умеете на взимате решение самостоятелно и имате готовност да обсъждате свободно идеи с останалите членове на екипа;
- Уважавате и спазвате крайните срокове.

Ние Ви предлагаме

- Професионално развитие в динамичен и интересен бизнес сектор;
- Възможност да комбинирате креативен, аналитичен и проактивен подход при решаване на комплексни задачи;
- Въвеждащо обучение и ментор, който ще ви подкрепя през първите 6 месеца;
- Гъвкаво работно време и възможност за работа от разстояние определен брой дни месечно;
- Допълнителна здравна осигуровка за сметка на работодателя и възможност за здравна застраховка на семейството на преференциални цени;
- Допълнително пенсионно осигуряване за сметка на работодателя;
- Карти за спорт Мултиспорт и Coolfit на преференциална цена;
- Вътрешни и външни обучения, тимбилдинги и екипни мероприятия.

Ако тази позиция представлява интерес, не се колебайте да изпратите своите документи през бутона Кандидатствай.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на сайта на компанията.
JobTiger Banner
JobTiger Banner