EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Експерт, енергийни анализи
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Експерт, енергийни анализи

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

В ЕВН България търсим аналитичен и любознателен човек, който има интерес към енергетиката и нейното развитие и най-вече нейното производство, който да се присъедини на позиция Експерт, енергийни анализи.
На тази длъжност новият колега ще допринася за това компанията да има качествен принос във въвеждането и поддържането на нови и устойчиви решения за производство на ел. енергия в унисон със съвременните изискания и очаквания към сектора.

Отговорности

- Анализирате пазара, създавате и подобрявате съществуващи модели за прогнозиране на производство на електрическа енергия.
- Оценявате, анализирате и симулирате ефектите от европейското и национално законодателство върху производството на ел. енергия.
- Участвате в разработването на стратегии за развитието на бизнеса на компанията и подпомагате взимането на бизнес решения.
- Оценявате и управлявате рисковете, свързани с цените на електрическата енергия и нашите партньори на пазара на едро.

Изисквания и необходими умения

- Притежавате висше образование в областта на приложната математика, статистиката, енергетиката, инженерни специалности, финансите или икономиката.
- Имате поне 1 година опит на позиция, свързана с пазарни анализи и/или моделиране на данни (опит в работа/проекти с големи бази данни ще се счита за предимство).
- Опит или знания в областта на производство на електроенергия ще се считат за предимство.
- Имате опит с работа със приложение за статистическа обработка на данни.
- Владеете отлично Microsoft Office, като умения за работа с Python или Power BI ще се счита за предимство.
- Притежавате креативност и инициативност; умеете на взимате решение самостоятелно и имате готовност да обсъждате свободно идеи с останалите членове на екипа
- Уважавате и спазвате крайните срокове.

Ние Ви предлагаме

- Професионално развитие в динамичен и интересен бизнес сектор;
- Възможност да комбинирате креативен, аналитичен и проактивен подход при решаване на комплексни задачи;
- Въвеждащо обучение и ментор, който ще ви подкрепя през първите 6 месеца;
- Гъвкаво работно време и възможност за работа от разстояние определен брой дни месечно;
- Допълнителна здравна осигуровка за сметка на работодателя и възможност за здравна застраховка на семейството на преференциални цени;
- Допълнително пенсионно осигуряване за сметка на работодателя;
- Карти за спорт Мултиспорт и Coolfit на преференциална цена;
- Вътрешни и външни обучения, тимбилдинги и екипни мероприятия.

Ако тази позиция представлява интерес, не се колебайте да изпратите своите документи на следния линк: https://careers.evn.bg/Login/1316.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк.
JobTiger Banner