EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Експерт, финансови и стопански анализи
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Експерт, финансови и стопански анализи

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Отговаря за създаването и поддържането на базата данни в SAP модул Контролинг.
• Създава и актуализира правила за алокация по организационни единици за определените дружества в SAP, като упражнява контрол по спазването им.
• Калкулира отчетни и планови разходи на базата на метода Activity based costing.
• Калкулира вътрешногрупови приходи/разходи и анализира възникнали отклонения.
• Участва в имплементирането на SAP4HANA.

Изисквания и необходими умения

• Висше икономическо образование.
• Опит и познания в сферата на счетоводство и/или контролинг.
• Опит в работа с финансовите модули на ERP система SAP и продуктите на MS Office.
• Много добро владеене на английски език (писмено и говоримо).
• Aналитични умения, ориентираност към прецизност и спазване на срокове.

Ние Ви предлагаме

• Възможност за дългосрочен ангажимент в стабилна международна компания.
• Бизнес среда с утвърдени правила и високи стандарти на работа.
• Много добри условия на труд и отлична социална политика.
• Възможност да изявите и развиете вашите професионални умения в екип от опитни специалисти.

Срок за кандидатстване: 22.09.2021 г.

Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо на имейл: jobs@evn.bg, като посочите референтния номер (Ref. No.) на обявата, по която кандидатс-твате.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по сми-съла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Дек-ларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

VCD