EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Експерт, финансови и стопански анализи
Пловдив
full-time

Експерт, финансови и стопански анализи

Пловдив full-time

Responsibilities

- Разработване на бюджети, прогнози, средносрочно и дългосрочно планиране на дружество.
- Изготвяне на месечни и периодични отчети и анализ на отклоненията
- Изготвяне на месечен репортинг за мениджмънта на дружеството.
- Разработване на целеви параметри, ключови показатели за изпълнение /KPI/ и оценка на дейността на месечна и годишна база.
- Стратегически риск мениджмънт на дружество.
- Разработване на модели за калкулация и анализ на икономическата ефективност на инвестиционни проекти.

Requirements and necessary skills

- Висше образование в специалност Счетоводоство и контрол или Финанси.
- Минимум 3 г. став областта на контролинг и/или счетоводство на фирма.
- Познания за взаимовръзката на планиране на продажбите, ОРЕХ, САРЕХ за стратегическо и оперативно планиране, финансови отчети и анализ на отклоненията.
- Познания за настройване и управление на процесите, свързани с бизнес цикъла. Планиране и анализ на постоянни и променливи разходи.
- Познания по IFRS и изготвяне на финансови отчети на дружество.
- Отлично владеене на английски език.
- Много добрr познания за работа с MS Office продукти (Excel, PowerPoint и Word)
- Умения в работата със системи като SAP и Oracle Hyperion Financial Managment ще се считат за предимство.
- Добри комуникативни умения и способност за работа в динамична среда, нагласа за работа в екип.

We offer

- Възможност за работа в стабилна международна компания
- Утвърдени правила и стандарти на работа
- Много добри условия на труд и отличен социален пакет: здравна застраховка за сметка на работодателя, гъвкаво работно време, възможнист за работа от разстояние, карта за спорт на преференциални цени, фирмени обучения и тимбилдинги и др.
- Отлична локация в центъра на Пловдив.

Ако това предложение Ви е заинтригувало, изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо. Моля, използвайте бутона „Кандидатствай“.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Краен срок за кандоидатстване - 01.07.2022 г.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на сайта на компанията.
JobTiger Banner