EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Експерт, фотоволтаични услуги
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Експерт, фотоволтаични услуги

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Управление на проекти за изграждане на фотоволтаични централи;
- Организация, координация и контрол от страна на възложителя на дейности, възложени на подизпълнители в рамките на EPC процес (проектиране, доставка и строителство) за фотоволтаични инсталации;
- Управление на EPC договори: определяне и спазване на срокове, дефиниране на права изадължения на страните; приемане на извършени дейности; гаранции и неустойки и т.н.
- Разработване на технически изисквания по EPC договори;
- Оценка на проекти и технически решения в процеса на изграждане на фотоволтаични централи;
- Разработване на нови услуги и продукти по приоритетни направления в сферата на възобновяемите технологии.

Изисквания и необходими умения

- Висше образование в някоя от следните области: електротехника, електроенергетика, енергопреобразуващи технологии и ВЕИ;
- Минимум 3 години опит, свързан с: проектиране, доставка и строителство на електрически централи и/или дейности по прогнозиране и планиране на енергийните потоци, комуникация с мрежови оператори, държавни институции и местни власти, продажба на енергия на регулиран и свободен пазар, балансиране и т.н.
- Опит с изготвяне, съгласуване или контрол на проекти в част "Електрическа";
- Свободно владеене на английски език – писмено и говоримо;
- Умения за работа с MS Office, AutoCAD/BricsCAD; софтуерни продукти за проектиране и управление на фотоволтаични централи;
- Комуникативност и умения за работа в екип;
- Готовност за работа в динамична среда;
- Умения за ефективно управление на времето;
- Шофьорска книжка, кат. B, активен шофьор.


Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на сайта на компанията.

Ние Ви предлагаме

- Професионално развитие в динамичен и развиващ се бизнес сектор;
- Възможност за работа по иновативни проекти в сферата на актуални теми, свързани с фотоволтаични услуги и системи;
- Установени правила и корпоративни стандарти, екипен дух и подкрепяща среда, типична за голяма и стабилна международна компания;
- Въвеждащо обучение, индивидуален план за работа и личен ментор, който ви подпомага в навлизането в работните процеси, стандарти и фирмена култура;
- Богат пакет от допълнителни придобивки:
- Ваучери за храна;
- Допълнителни средства за Коледа, Великден, лятна почивка и др.
- Допълнителна здравна осигуровка за сметка на работодателя и възможнос за здравна застраховка на семейството на преференциални цени;
- Допълнително пенсионно осигуряване за сметка на работодателя;
- Карти за спорт Мултиспорт и Coolfit на преференциална цена;
- Вътрешни и външни обучения, тимбилдинги и екипни мероприятия.
- Гъвкаво работно време и възможност за съвместяване на работа от офиса с работа от вкъщи;

Ако виждате в това предложение възможност за следващата крачка в своето професионално развитие, индикирайте ни своя интерес, като ни изпратите подробна автобиография и мотивационно писмо през бутона „Кандидатствай“.

Краен срок за кандидатстване: 21.04.2024 г.


Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Zaplatomer Banner