ЗК ЛЕВ ИНС АД
Експерт Гаранции и Разни финансови рискове
София
длъжност на пълно работно време

Експерт Гаранции и Разни финансови рискове

София длъжност на пълно работно време

За нас

Дългогодишният израелски опит и ноу-хау в управлението на риска са в основата на разработените от компанията застрахователни продукти. „Лев Инс“ е единствената компания в България, която внедрява иновативни технологични системи за превенция на риска по израелски модел.

Във връзка с развитие на компанията, търсим мотивирани служители, които да се присъединят към екипа ни.

Отговорности

• Организира процеса на анализ на запитванията за застраховки Гаранции по договор и Разни финансови рискове за Българиския и за външни пазари;
• Участва в изпълнението на плана по застраховки Гаранции и Разни финансови рискове на Компанията, като премиен приход и квота на щетимост общо и по външни пазари , както следва:
- отговаря за постъпващите запитвания за пазар България;
- контролира обработването на запитванията в рамките на сроковете, указани в Процедурата за съответиня пазар;
- обработва постъпили запитвания при спазване на Процедурата за записване на риск за съответен пазар;
- изготвя и регистрира в информационата система застрахователни полици;
- комуникира с брокери и клиенти;
- изяснява възникнали казуси с възложители;
- отчита на седмична база пред Директор Финансови анализи обработените запитвания.
• Подпомага разработването на методиката за оценка на риска, както и нейното подобряване според забелязаните пазарни промени в различните пазари;
• При необходимост, подпомага дирекция Ликвидация при предявена претенция с всички необходими документи по съответната застраховка;
• Участва и подпомага служителите от Дирекцията в изготвянето на застрахователни оферти и сключването на застрахователни договори.

Изисквания и необходими умения

- Висше образование – икономическо;
- Професионален опит над 2 години в сферата на застраховането;
- Владеене на английски език;
- Комуникативност и умение за работа с клиенти.

Ние Ви предлагаме

- Конкурентно възнаграждение;
- Коректни трудови отношения;
- 5 дни допълнителен платен годишен отпуск.
ITCD