Пощенска банка / Юробанк България АД
Експерт/ Главен експерт Поддръжка на процесите обслужване на клиенти
София
длъжност на пълно работно време

Експерт/ Главен експерт Поддръжка на процесите обслужване на клиенти

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията


Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;
Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;
Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;
Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

За Управление Корпоративно банкиране Пощенска банка търси да назначи отговорен и мотивиран служител за позицияЕКСПЕРТ/ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПОДДРЪЖКА НА ПРОЦЕСИТЕ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ


Кратко описание на позицията:
Работи за изпълнение на стратегията на банката за обслужване на корпоративни клиенти и допринася за постигане на определените цели в тази област.

Основни отговорности и задължения, свързани с позицията са:

Съдейства за навременната подготовка и имплементиране на кредитните сделки на корпоративни клиенти.
При възлагане от пряк ръководител, участва в комуникацията между звената в ЦУ с цел подпомагане изпълнението на бюджетните цели на у-ние Корпоративно Банкиране.
Ежедневно следи за статусите на възложените му сделки в работа и подпомага бизнес екипите с навременното финализиране на сделките, като комуникира със звената в ЦУ, ангажирани за имплементация на сделката.
Съвместно с бизнес екипите осъществява поддръжката на възложените клиентски експозиции чрез навременната подготовка на:
Документи касаещи застраховките на обезпечения учредени в полза на Банката
Искания към Кредитна Администрация
Обработка на искания за усвоявания и погасявания
Издаване на банкови гаранции и акредитиви, в комуникация с отдел Търговско финансиране.
Комуникация с у-ние Правно по обезпечаване получаването на правни становища
Сканиране на документи и комплектоване и поддържане на електронните клиентски досиета съгласно действащите политики и правила на Банката
По възлагане от пряк ръководител - Участва в дейностите при осъществяване на одитни мероприятия.
Изпълнява всички други задачи, поставени му от прекия ръководител или ръководството на Банката.Изисквания за позицията са:

Висше икономическо образование - за предпочитане по Счетоводство, Икономика, Финанси или Банково дело;
Минимум 3 / 5 години опит в работа в структури свързани с обслужване на корпоративни клиенти (национални и международни) .
Отлично владеене на граматически правилен български език – писмено и говоримо;
Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
Много добра компютърна грамотност – Word, Excel (в т.ч функции за обработка на големи масиви от финансова информация), PowerPoint;
Умения за работа под напрежение при изпълнение на задачи в кратки срокове;
Умения за работа в екип;
Ориентация към постигане на високи резултати.Предлагаме Ви:

Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;
Възможност за професионално и личностно развитие;
Ясно дефинирани кариерни пътеки;
Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;
Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;
Работа в приятелска и динамична среда;
Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
Карта Multisport на преференциална цена;
Преференции при ползване на банковите ни продукти.


Ако сме те заинтригували, изпрати своя актуална автобиография на български или английски език.

Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.

Zaplatomer Banner