HRS Bulgaria
Експерт Количествени сметки
София
длъжност на пълно работно време

Експерт Количествени сметки

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.

Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа. Вие не сте изключение!

Наш клиент е водеща компания в инженеринг, производство и търговия със строителни материали. За техния екип, търсим професионалист за позиция

Експерт количествени сметки


Основни задължения:
Отговаря за изготвяне на количествени сметки по проекти за фасадно строителство;
Извършване на цялостно документално и аналитично обезпечаване на производствено техническия отдел /ПТО/;
Ценообразуване на различните видове СМР дейности и изготвяне на анализни цени за изпълняваните строително-монтажни дейности;
Подготвяне на заявки за материали към отдел Логистика;
Изготвяне Акт по Образец 19;
Водене на кореспонденция с техническите отдели на доставчици и възложители;
Издаване на фактури и следене за всички плащания по оферти и договори, чието материално обезпечаване се извършва от Офис София;

Изисквания за позицията:
Завършено висше образование в инженерно-техническа специалност;
Предишен опит на подобна позиция 5+ години;
Отлични технически умения при работа с Excel и ERP системи;
Опит и познания в областта на строителния процес, неговото отчитане и съпътстващата го документация]
Отлични организационни и комуникационни умения;

Компанията предлага:
Конкурентно заплащане;
Допълнителен социален пакет;
Въвеждащо обучение;
Работа от модерен офис.

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
HRS Recruitment Services Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2525 от 26.04.2018 г

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner