Токуда банк АД
50 - 300 служителя Apply See employer
Експерт кредитиране физически лица /офисна мрежа/, град София
Sofia
full-time

Експерт кредитиране физически лица /офисна мрежа/, град София

Sofia full-time

About us

Ние сме Токуда Банк - гъвкава и компактна банка, която в работата си комбинира източните традиции и западните тенденции. Нашите принципи са прозрачност, яснота и коректност. Токуда Банк е собственост на японската компания „Токушукай Инкорпорейтед“ и вече 27 години е част от динамично развиващия се банков сектор в България. Като отговорен работодател ние се стараем да осигуряваме на нашите служители възможности за реализация и развитие в добра работна среда и приятелски настроен екип.

Търсим опитен, амбициозен и проактивен човек за нашия екип в град София на свободната позиция Експерт кредитиране физически лица /офисна мрежа/ - Реф. №137

Responsibilities

• Експертно консултиране на клиенти – в т.ч. привличане на нови клиенти и обслужване на съществуващ портфейл;
• Да проучвате потребностите на клиентите от финансиране и да им предлагате подходящи кредитни и други банкови продукти и услуги – потребителски и жилищни кредити, кредитни карти и др;
• Да събирате необходимата информация от клиентите с цел изготвяне на кредитно предложение
• Да извършвате анализ и оценка на кредитоспособността на кредитоискателя, да изготвяте и представяте кредитно предложение до Кредитния съвет
• Да извършвате дейности във връзка с отпускане, администриране и управление на кредитите във вашия кредитен портфейл
• Да отговаряте за мониторинг на съществуващия кредитния портфейл на офиса
• Да отговаряте за изпълнението на поставените цели

Requirements and necessary skills

• Висше икономическо образование
• Минимум 2 години професионален опит в банка в областта на кредитирането на физически лица
• Способност за привличане и задържане на клиенти, отлични презентационни и продажбени умения
• Мотивация за постигане на резултати
• Умение за работа в екип
• Владеене на английски език на работно ниво – писмено и говоримо
• Много добра компютърна грамотност

We offer

• Конкурентно фиксирано възнаграждение и допълнителни бонуси в зависимост от индивидуалните резултати
• Възможности за изява и професионално развитие
• Допълнително здравно осигуряване
• Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти
• Отстъпки при закупуването на спортна карта и пакети за почивка
• Предимството да работите за гъвкав и коректен работодател

Contact Information

Phone: 0884 100 529

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner