Пощенска банка / Юробанк България АД
Експерт Мониторинг на обезпечения - Кредитна администрация
София
длъжност на пълно работно време

Експерт Мониторинг на обезпечения - Кредитна администрация

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията


Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;
Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;
Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;
Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.


Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.


За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.


Присъедини се към нас и бъди част от екипа на Пощенска банка!

Пощенска банка е точното място за ТЕБ!


За работа в Управление Нормативно съответствие,

търсим да назначим мотивиран, отговорен и амбициозен колега за ролята на:


Експерт Мониторинг на обезпечения - Кредитна администрация


Отговорности:

Регистрира, осчетоводява и актуализира в банковата счетоводна система обезпечения
Начислява, осчетоводява и нарежда нотариални и други такси
Извършва ежедневен мониторинг на изтичащите обезпечения – поддържа регистри за статуса на изтичащите обезпечения, информира съответните отговорни звена и актуализира информацията свързана с процеса на подновяването.
Извършва проверка на документите свързани с учредени ипотеки, подлежащи на подновяване
Изготвя инструкции и документи за подновяване на залози по реда на ЗОЗ
Изготвя инструкции за заличаване на обезпечения
При необходимост изготвя отчети свързани с дейността


Изисквания за позицията са:

Висше икономическо образование
Аналитични и организационни умения
Способност за работа в екип
Много добро владеене на английски език
Отлична компютърна грамотност: Word: Excel
Предишен опит в банковата сфера ще се счита за предимство


Предлагаме ти:

• Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране

• Възможност за професионално и личностно развитие

• Ясно дефинирани кариерни пътеки

• Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала

• Допълнително здравно и пенсионно осигуряване

• Работа в приятелскa и динамична среда

• Участие в разнообразни социално-отговорни дейности

• Карта Multisport на преференциална цена

• Преференции при ползване на банковите ни продукти


Ако желаете да бъдете част от успеха на Пощенска банка и да откриете вселена от нови възможности, изпратете автобиография и актуална снимка.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner