Пощенска банка / Юробанк България АД
ЕКСПЕРТ МОНИТОРИНГ НА ОПЕРАТИВНИЯ РИСК
София
длъжност на пълно работно време

ЕКСПЕРТ МОНИТОРИНГ НА ОПЕРАТИВНИЯ РИСК

София длъжност на пълно работно време

Описание на позициятаПощенска банка има над 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България и e третата по активи, модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За Отдел "Оперативен риск Банкиране на дребно", Централно управление Пощенска банка търси да назначи мотивиран и отговорен:

Експерт Мониторинг на оперативния риск
Основни отговорности, свързани с позицията:

∙ Извършва посещения на място в клоновете, с цел да установи проблеми в работата и контрола на клона;

∙ Разглежда получените в отдела известия за инциденти от финансовите центрове на Банката;

∙ Извършва всякакви други действия, описани в процедурата – „Докладване на инциденти от финансовите центрове към Централно управление”;

∙ Подържа електронен архив за докладваните дефицити/излишъци от ФЦ и извършва допълнителни проверки относно установяването на причините за формирането им;

∙ Изготвя матрица за дефиниране и промени на потребители и права на достъп до информационните системи на Юробанк България АД;

∙ Поддържа информационен регистър за потребителите и правата им на достъп в компютърната мрежа и информационните системи на Юробанк България АД;

∙ Извършва периодични проверки за съответствие на дадените права на служителите от финансовите центрове за достъп до информационните системи на Юробанк България АД;

∙ Изпраща одобрените касови лимити до финансовите центрове на Банката;

∙ Изготвя уведомления до служителите в клоновата мрежа във връзка с направени препоръки от Управление Вътрешен одит или други констатирани пропуски, измами и нарушения на вътрешните процедури;

∙ Изготвя презентации, справки, доклади, възложени му от Началник отдел „Оперативен риск – Банкиране на дребно“/Ръководител звено „Мониторинг на оперативния риск“ ;

∙ Установява кореспонденция със служителите от клоновата мрежа на Банката, другите звена и отдели;

∙ Подготвя материали за обучение на тема - „Оперативен риск” и участва активно в обучението на служителите от клоновата мрежа;

∙ Предоставя оперативна и методологична помощ на служителите от клоновата мрежа и помага за разрешаването на проблеми от неговата компетенция;
Изисквания, свързани с позицията:

∙ Висше икономическо образование;

∙ Много добро ниво на владеене на английски език;

∙ Много добра компютърна грамотност – MS Office пакет;

∙ Критично и аналитично мислене;

∙ Много добри комуникативни, организационни и презентационни умения;

∙ Задължителен опит в банка – минимум 3 години (в Клонова мрежа; други канали за работа с клиенти или в Централно управление на банка);

∙ Опит на ръководна позиция / позиция с контролни функции се счита за предимство;

∙ Опит на е сферата на Управление на риска се счита за предимство;

∙ Възможност за идентифициране на проблеми, тенденции или изключения, стремеж към усъвършенстване и намиране на решения.
Какво Ви предлагаме:

∙ Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;

∙ Възможност за професионално и личностно развитие;

∙ Ясно дефинирани кариерни пътеки;

∙ Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;

∙ Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;

∙ Работа в приятелска и динамична среда;

∙ Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;

∙ Карта Multisport и Coolfit на преференциална цена;

∙ Преференции при ползване на банковите ни продукти.
Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner