Пощенска банка / Юробанк България АД
Експерт Обслужване и подпомагане на бизнеса
София
длъжност на пълно работно време

Експерт Обслужване и подпомагане на бизнеса

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Пощенска банка има над 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България и e третата по активи, модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

Пощенска банка търси да назначи мотивиран и отговорен служител за позицията на:
Експерт „Обслужване и подпомагане на бизнеса“ в отдел „Управление на централизирани процеси за дигитални услуги“


ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

Индивидуални застраховки:

Проверка на хартиен и електронен носител относно правилното попълване и коректността на застрахователната документацията;
Архив и изпращане на сертификатите в електронен формат/хартиен носител до застрахователя;
Месечно равнение със Застрахователя относно сумата, която Банката трябва да преведе за събраните застрахователни премии и комисионната , която Застрахователят трябва да плати. Проверка и равнение при Годишен одит;
Комуникация със Застрахователите относно оперативно-административни уточнения и решаване на казуси;
Комуникация с Клонова мрежа относно неполучена и некоректна застрахователна документация.

Ключови партньори на банката:

Обработва фактури за изплащане на комисионна на посредници/партньори на банката по отношение на привлечени потребителски и жилищни кредити;
Работа със САП и въвеждане на purchase order в САП за получените фактури за изплащане на комисионна на посредници/партньори на банката;
Води регистър и база с обработените фактури за изплащане на комисионна на посредници/партньори на банката;
Комуникация с Клонова мрежа относно коректността и изплащането на комисионна на посредници/партньори на банката.

Payroll бизнес:

Регистрира системно и поддържа база и регистри за сключените Payroll споразумения;
Архив на Payroll споразумения;
Работа със специализиран модул за Payroll бизнес и обработка на заявки свързани с оперативното обслужване;
Комуникация с Клонова мрежа относно неполучена и некоректна документация.

Интернет банкиране и услугата „Универсален платец“:

Обработва искания за създаване на правила на подписване в администрацията на Интернет банкирането;
Осъществява ежедневен мониторинг за навременна обработка от Клонова мрежа на онлайн заявки за увеличение на лимит за банкирането на физически лица;
Обработва заявки за системно обединяване на клиенти в администрацията на Интернет банкирането, отказ от сценарий и системни действия;
Обработва заявки свързани с администрирането на услугата „Универсален платец“;
Месечни равнения с доставчика относно Комуналните плащания през услугата Универсален платец, Интернет банкирането и Self Service Zones;
Ежедневно равнение на партиди за Комуналните плащания и МДТ;

Разплащателни сметки:

Проверка за открити Web сметки;
Равнение на сметки за изплащане на бонус;
Блокиране/отблокиране на сметки за премиум сегмента;
Работа с регистри на БНБ.

Участва в проекти и тестове за автоматизиране, оптимизиране, подобряване/внедряване на нови и текущи процеси, продукти и системни разработки.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Висше икономическо образование;
Опит в оперативно – административна работа – 2 години;
Отлично владеене на граматически правилен български език – писмено и говоримо;
Добро владеене на английски език - писмено и говоримо;
Отлична компютърна грамотност: Outlook, Word, Excel;
Много добри аналитични умения;
Добри организационни и комуникационни умения;
Бързина и точност на изпълнение на поставените работни задачи;
Професионално отношение;
Познаване на нормативната уредба;
Доставяне на резултати в посочените времеви рамки.


КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;
Възможност за професионално и личностно развитие;
Ясно дефинирани кариерни пътеки;
Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;
Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;
Работа в приятелскa и динамична среда;
Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
Карта Multisport на преференциална цена;
Преференции при ползване на банковите ни продукти.


Ако желаеш да бъдеш част от успеха на Пощенска банка и да откриеш вселена от нови възможности, изпрати автобиография и актуална снимка.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner