Общинска Банка
Експерт-оператор в отдел „ИТ операции и поддръжка“ към дирекция „Информационни технологии“
София
длъжност на пълно работно време

Експерт-оператор в отдел „ИТ операции и поддръжка“ към дирекция „Информационни технологии“

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Основни отговорности:
--------------------------------------------------------------
▪ Участва като оператор при текущата експлоатация по обработка на основната информационна система;
▪ Участва като оператор при приключване на процедури по обработка на основната информационна система и сателитни приложения;
▪ Оказва съдействие на потребителите при решаване на възникнали проблеми по експлоатацията на основната информационна система;
▪ Организира процесите по интегриране на нови технологии в банковата информационна система и участва във внедряването на нови приложни продукти;
▪ Участва активно при решаване на възникнали проблеми по експлоатация на информационната система;
▪ Извършва действия необходими за нормалното функциониране на информационната система в банката;
▪ Участва в процеса по организацията и реда на платежния процес в Банката и в изготвянето на справки и отчети.

Изисквания и необходими умения

▪ Средно образование (позицията е подходяща и за студент);
▪ Професионален опит: минимум 1 (една) година на сходна позиция в областта на информационните технологии;
▪ Опит като оператор на ИТ системи в банка ще се счита за предимство.
▪ Работа с MS Windows, като основна ОС, Microsoft office;
▪ Много добри комуникативни, организационни умения и умения за работа в екип;
▪ Ползването на английски език и трудов стаж в банка е предимство.
▪ Организираност, конфиденциалност и висока култура на поведение;
▪ Способност за работа под напрежение.

Ние Ви предлагаме

▪ Възможност за развитие в авторитетна и стабилна кредитна институция;
▪ Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
▪ Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
▪ Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:
---------------------------------------------------------
▪ Актуална автобиография и
▪ Мотивационно писмо

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 13.12.2022 г. или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във финансовите й центрове.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
JobTiger Banner
JobTiger Banner