ОПТИКС АД
над 300 служителя
Експерт продажби
Панагюрище
длъжност на пълно работно време
ITCD