Българска народна банка
Експерт в дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“, отдел „Методология и отчетност“
София
длъжност на пълно работно време
VCD