ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
Експерт в екип Колекшън системи
София
длъжност на пълно работно време

Експерт в екип Колекшън системи

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията


ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.“
Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.
За страхотния и сплотен екип на Дирекция “Събиране на проблемни вземания” търсим мотивиран и отговорен професионалист, който ще има възможността да се сблъска със следните:


Основни предизвикателства:
•Осигурява ежедневна бизнес поддръжка на системите за събиране на проблемни вземания в отдела;
•Администрира цялостно системата за събиране на проблемни вземания, достъпите и ролите в системата, тестовете и имплементациите на новите разработки;
•Отчита, анализира и преглежда текущите функционалности при работата със системите и възможности за подобрение;
•Осъществява мониторинг върху качеството на данните и организира дейностите по корекцията им;
•Участва при разработване и внедряване на нови и поддържане на съществуващите стратегии за работа;
•Поддържа мапинги на входящите и изходящите данни;
•Участва в дизайн, разработване и внедряване на нови отчети свързани с информация по събиране на вземания;

Идеалният кандидат притежава:
•Завършено висше икономическо или IT образование;
•Стаж в банкова или финансова институция е предимство;
•Много добро писмено и говоримо владеене на английски език;
•Много добра компютърна грамотност (Microsoft Office, умения за работа с база данни,
•Умения при ползване и създаване на заявки на SQL е предимство
•Много добри комуникационни умения
•Умения за работа в екип

При нас ще откриете:
•Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
•Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността
•Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
•Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
•Допълнително здравно осигуряване
•Застраховка Живот/ Злополука
•Ваучери за храна на стойност 80 лв. на месец
•Бонус за препоръчване на кандидат за работа
•Допълнително заплащане за важно събитие от личен характер
•Възможност за работа от вкъщи и Гъвкаво работно време (важи за позиции в Централно управление)
•25 дни платен годишен отпуск
•Преференциална такса за ползване на карта за спорт
•Участие в солидарен фонд, който подпомага служителите и техните семейства при нужда

Споделете бъдещето си с нас!


Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата.

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner