Българска народна банка
Експерт в отдел „Методология и отчетност“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“
София
длъжност на пълно работно време
JobTiger Banner
JobTiger Banner