Пощенска банка / Юробанк България АД
Експерт връзка с депозитни и транзакционни клиенти
София
длъжност на пълно работно време

Експерт връзка с депозитни и транзакционни клиенти

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията


Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;
Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;
Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;
Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

За Управление „Корпоративно транзакционно банкиране“, Пощенска банка търси да назначи отговорен и мотивиран служител за позиция

Експерт връзка с депозитни и транзакционни клиентиКратко описание на позицията:
Взима активно участие в привличането и обслужването на некредитни корпоративни клиенти на Банката;

Основни отговорности и задължения, свързани с позицията са:
· Участва активно в привличането на нови корпоративни клиенти юридически лица;
· Поддържа ежедневна комуникация с клиентите от портфейла, с цел развитие на деловите взаимоотношения с тях;
· Предоставя изчерпателна информация за продуктите/услугите на Банката, съответстващи на бизнес изискванията и профила на клиента;
· Анализира финансови данни и информация , свързани с поверения клиентски портфейл с цел увеличаване обема на продажбите и приходи от него;
· Активно взаимодейства с вътрешните звена на Банката във връзка с цялостното обслужване на клиентския портфейл;
· Проследява публикуваните обяви в съответните специализирани сайтове за участие на Банката в обществени поръчки – (обяви за избор на финансови/банкови институции);
· Подготвя цялостната проектна документация свързана с участието на Банката в обществени поръчки като успешно взаимодейства с вътрешните звена и отдели на Банката във връзка с нейното финализиране в определените от възложителя срокове ;
· Отговаря за комплексното банково обслужване на Възложителите по спечелени обществени поръчки и подписване на договорите с тях;
· Поддържа на регистри и архиви от участието на Банката в обществени поръчки като администрира цялата договорна документация.

Изисквания за позицията са:
· Висше икономическо образование;
· Отлични комуникационни, презентационни и продажбени умения;
· Умение за поддържане и провеждане на високо ниво на делова кореспонденция и преговори с клиенти;

-Притежава високи стандарти за качество на работа в изпълнение на поставените задачи и срокове при обслужване на клиентите от поверения портфейл;
· Опит в обслужването на дружества с държавно и общинско участие, вт. разпоредители с бюджетни средства ще се счита за предимство;
· Отлично владеене на граматически правилен български език – писмено и говоримо;
· Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
· Много добра компютърна грамотност – Word, Excel (в т.ч функции за обработка на големи масиви от финансова информация), PowerPoint;
· Умения за работа под напрежение при изпълнение на задачи в тесни срокове;
· Умения за работа в екип;
· Ориентация към постигане на високи резултати;

Предлагаме Ви:
· Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;
· Възможност за професионално и личностно развитие;
· Ясно дефинирани кариерни пътеки;
· Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;
· Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;
· Работа в приятелска и динамична среда;
· Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
· Карта Multisport на преференциална цена;

Преференции при ползване на банковите ни продукти.

Ако сме те заинтригували, изпрати своя актуална автобиография на български или английски език.

Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner