Пощенска банка / Юробанк България АД
Експерт връзка с депозитни и транзакционни клиенти - държавни дружества и бюджетни организации
София
длъжност на пълно работно време

Експерт връзка с депозитни и транзакционни клиенти - държавни дружества и бюджетни организации

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията


Ние сме ПОЩЕНСКА БАНКА, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;
Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;
Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;
Изключителна ЕКИПНОСТизградена на взаимно доверие и подкрепа.


Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България.
Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.
За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

За Управление „Корпоративно транзакционно банкиране“, Пощенска банка търси да назначи отговорен и мотивиран служител за позиция:
Експерт връзка с депозитни и транзакционни клиенти - държавни дружества и бюджетни организации


Кратко описание на позицията:
·Взима активно участие в привличането и обслужването на некредитни корпоративни клиенти на Банката;Обхват на корпоративния портфейл :
·Български и международни компании
·Дружества с държавно и общинско участие включително разпоредители с бюджетни средства.

Основни отговорности и задължения, свързани с позицията са:
·Участва активно в привличането на нови клиенти юридически лица с местно, чуждестранно и държавно участие;
·Поддържа регулярна комуникация с клиентите от портфейла , с цел развитие на деловите взаимоотношения с тях; Предоставя изчерпателна информация за продуктите/услугите на Банката, съответстващи на бизнес изискванията и профила на клиента;
·Анализира финансови данни свързани с поверения клиентски портфейл с цел увеличаване обема на продажбите и приходи от него;
·Активно взаимодейства с вътрешните звена на Банката във връзка с цялостното обслужване на клиентския портфейл;
·Проследява публикуваните обяви в съответните специализирани сайтове за участие на Банката в обществени поръчки – (обяви за избор на финансови/банкови институции);
·Подготвя предложения за участия на Банката в обществени поръчки за одобрение и съгласуване със съответните отговорни звена ;
·Подготвя цялостната документация за участие на Банката в обществени поръчки с предмет избор на финансови /банкови институции ;
·Активно взаимодействие с вътрешните звена на Банката в процеса по подготовка на конкурсната документация;
·Отговаря за цялостното банково обслужване на Възложителите по спечелени обществени поръчки и подписване на договорите с тях;
·Поддържа на регистри и архиви от участието на Банката в обществени поръчки като администрира цялата договорна документация;
·Поддържа текущи регистри, изготвяне на индивидуални справки към действащи договори и споразумения като следи за техните срокове на валидност и подновяване;


Изисквания за позицията са:
·Висше икономическо образование;
·Отлични комуникационни, презентационни и продажбени умения;
·Умение за поддържане и провеждане на високо ниво на делова кореспонденция ипреговори с клиенти;
·Опит в обслужването на дружества с държавно и общинско участие, вт. разпоредители с бюджетни средства ще се счита за предимство;
·Отлично владеене на граматически правилен български език – писмено и говоримо;
·Много добро владеене на английски език – мин. В2, писмено и говоримо; Свободно говорене на английски език
·Много добра компютърна грамотност – Word, Excel (в т.ч познаване на функции за обработка на големи масиви от финансова информация), PowerPoint,
·Умения за работа в динамична среда при изпълнение на работни задачи в тесни срокове;
·Умения за работа в екип;
· Ориентация към постигане на високи резултати;

Предлагаме Ви:
·Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;
·Възможност за професионално и личностно развитие;
·Ясно дефинирани кариерни пътеки;
·Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;
·Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;
·Работа в приятелска и динамична среда;
·Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
·Карта Multisport на преференциална цена;
·Преференции при ползване на банковите ни продукти.

Ако сме Ви заинтригували, изпратете своя актуална автобиография на български или английски език.
Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.


ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner