ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
Експерт жилищно кредитиране в ипотечен център
София
длъжност на пълно работно време

Експерт жилищно кредитиране в ипотечен център

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Ние в Обединена българска банка се стремим нашите клиенти да бъдат винаги удовлетворени. Вярваме, че те искат да се чувстват спокойни и сигурни за себе си, своите близки, имуществото си. За да го постигнат, се нуждаят от финансиране и застраховки. Банково-застрахователният модел на КВС, който OББ и ДЗИ успешно развиват на българския пазар, дава именно това предимство на клиента – да получи цялостни финансови решения, пестейки средства и време. Това е едно от нашите уникални предимства.

Ако Вашата мечта е да се реализирате в най-голямата банково-застрахователна група в България – КВС Груп, ние сме тук, за да Ви помогнем да я постигнете.

ВЪВ ВАС ТЪРСИМ:
Висше икономическо образование
Професионален опит в областта на жилищното кредитиране- минимум една година
Способност за привличане и задържане на клиенти, отлични презентационни и продажбени умения
Опит в продажбите на банкови продукти
Добра компютърна грамотност (MS Office)
Английски език на добро работно ниво - писмено и говоримо

ОСНОВНИТЕ ВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЩЕ БЪДАТ ДА:
Предоставяте високо качество на обслужване, спазвайки корпоративните стандарти на банката
Идентифицирате и установявате контакт с нови клиенти и им представя банковите кредитни продукти и услуги;
Анализирате финансова информация, подготвя предложения за кредит, дава становища за одобрение на кредити, подготвя и окомплектова кредитните предложения
Информирате клиентите за резултатите и да ги запознавате с условията и сроковете на договора

ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:
Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
Въвеждаща менторска програма за повишаване квалификацията на новоназначени служители и последващи обучения
Коледна премия, изплащана в края на всяка година
25 платен годишен отпуск
Допълнително здравно осигуряване и застраховка Живот
Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС Груп в България
Преференциални цени и отстъпки (Карта за спорт, почивни бази и др. обекти)
Финансова подкрепа при значими лични събития (граждански брак, раждане на дете и др.)

НАШИТЕ ЕКИПИ:
ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.

Обединена българска банка е с добре позиционирана клонова мрежа с 33 централни клона и 165 прилежащи клонове. В София те са общо 43 на атрактивни локации.

В случай, че искате да станете част от страхотния ни екип, моля, изпратете ни своя актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.Zaplatomer Banner