Българска народна банка
Експерти в отдел „Администриране на фонда за преструктуриране на банки“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“
София
длъжност на пълно работно време
VCD Banner
JobTiger Banner