Българска народна банка
Експерти в отдел „Администриране на Фонда за преструктуриране на банки“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“
София
длъжност на пълно работно време
JobTiger Banner
Zaplatomer Banner