Българска народна банка
Експерти в отдел „Планиране, координиране и изпълнение на действия по преструктуриране“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“
София
длъжност на пълно работно време
JobTiger Banner