Електроинженер
София
длъжност на пълно работно време

Електроинженер

София длъжност на пълно работно време

Описание на позициятаЗа клиента ни:

Водеща консултантска компания в България, осигуряваща стабилност и възможност за кариерно развитие, с дългогодишен опит в реализирането на мултидисциплинарни проекти в сферата на пътна и водна инфраструктури, енергетика, транспорт и др. В момента, заедно търсим опитен:

Електроинженер

Ще се работи по български и международни инфраструктурни проекти в частта проектиране и изпълнение на електрически системи и мрежи.

Experience:

Основни изисквания за позицията:

- 8+ години релевантен професионален опит;
- Придобита Пълна Проектантска Правоспособност - задължително условие;
- Висше инженерно образование - специалности - Електротехника, Електроника, Компютърни системи и технологии или друга подобна специалност;
- Познания и опит със SCADA системи;
- Опит със специализиран софтуер като AutoCAD, Eplan;
- Опит в координирането и воденето на проектантски дейности;
- Добро владеене на английски език (както устно, така и писмено).

Offer:

Компанията може да Ви предложи:

- Конкурентно трудово възнаграждение;
- Богат социален пакет;
- Гъвкаво работно време;
- 25 дни платен годишен отпуск;
- Възможност за развитие - допълнителни обучения и курсове поети от компанията.
- Дългосрочен професионален ангажимент на трудов договор!

Ако възможността представлява интерес за Вас, не се колебайте да кандидатствате, като изпратите своя актуална автобиография на български или английски език.

Конфиденциалността на получените кандидатури е гарантирана спрямо изискванията за закона за личните данни.
Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Кандидатите не заплащат такси на агенцията – услугите ни са напълно безплатни!
БУЛУЪРК КЪМПАНИ ООД – агенция за IT подбор (лиценз No 2107 от 01.09.2016, издаден от МТСП).

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner