ИМПУЛС АД
Електромеханик
Габрово
длъжност на пълно работно време

Електромеханик

Габрово длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации.
- Осигурява безаварийна и надеждна работа на машините и съоръженията.
- Извършва всички видове ремонтни работи по електрическата инсталация, както и на апаратури, уредби, табла и прибори, устройства и съоръжения.
- Следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план – график.
- Локализира и отстранява възникнали повреди в апаратурата.
- При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването и.
- Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали.
- Осъществява по план текущо поддържане, основен и авариен ремонт на електросъоръженията и инсталациите при спазване изискванията за технологичната и трудова дисциплина.
- Извършва монтаж на нови електросъоръжения и инсталации.
- Проверява наличието редовността на пломбите на съответната апаратура и части от поверените му съоръжения и пломбира същите след извършване на ремонт и профилактика.
- Съхранява техническата документация и монтажни схеми на обслужваните от него устройства и отразява извършени изменения в тях.
- Присъства при извършване на предварително съгласувани строително и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения; дава указания на работниците за провеждане на ремонтни работи, с оглед да се избегнат повреди по съответните съоръжения.

Изисквания и необходими умения

- Професионален опит – най – малко една година професионална практика със задълбочени познания по специалността.
- Техническо образование – средно или висше
- Работа с техническа документация
- Работа с различните видове измервателни инструменти
- Прецизност и отговорност
- Умения за работа в екип

Ние Ви предлагаме

- Твърдо възнаграждение + допълнително материално стимулиране;
- Обучения и възможност за кариерно развитие;
- Ваучери за храна;
- Транспорт;
- Специализирано работно облекло и ЛПС;
- Дългосрочна заетост;
- Сигурност, стабилност и дългосрочна перспектива.

Информация за контакт

Телефон: 066 899 542

JobTiger Banner