EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Електромонтьор изпитване на електросъоръжения
Стара Загора
длъжност на пълно работно време

Електромонтьор изпитване на електросъоръжения

Стара Загора длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Работа с мобилна лаборатория за откриване на кабелни повреди средно и ниско напрежение.
• Монтаж на кабелни муфи и кабелни глави средно напрежение.
• Изпитване и диагностика на кабели.
• Трасиране на кабелни линии.
• Изпитване на лични предпазни средства (защитни ръкавици, боти и изолационни щанги).
• Подпомагане на екипи от вътрешната организация на "Електроразпределение Юг" ЕАД и извършване на измервания и изпитвания в електросъоръжения.
• Водене на електронни отчети и статистика за извършваната дейност.

Изисквания и необходими умения

• Средно електротехническо образование (висше електротехническо образование е предимство);
• 3 години опит в сходни дейности;
• Познания по електроника и електротехника ще се считат за предимство;
• Шофьорска книжка, кат. В (кат. С е предимство);
• Възможност за даване на домашни дежурства и аварийна работа през денонощието;
• Владеене на технически английски е предимство;
• Компютърни умения – Excel, Word, Outlook;
• Добри умения за комуникация, умения за работа в екип, инициативност и желание за придобиване на нови знания.

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионална реализация в стабилна интернационална компания
• Утвърдени правила и стандарти на работа
• Много добри условия на труд и отлична социална политика


Срок за кандидатстване: 09.12.2021 г.

Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография, като посочите референтния номер (Ref. No.) на обявата, по която кандидатствате.


Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

VCD