Електротехник
гр. Пазарджик
длъжност на пълно работно време

Електротехник

гр. Пазарджик длъжност на пълно работно време

За нас

Евро Инвестмънт Холдинг АД търси ЕЛЕКТРОТЕХНИК за свой обект в ХВП в град Пазарджик!

Отговорности

• Следи работата на устройствата и съоръженията, поддържащи паровата и водогрейна система;
• Извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план-график;
• Допуска до експлоатация на производствени машини и съоръжения след техническо обслужване, модификации или отстраняване на повреди.

Изисквания и необходими умения

• Да познава устройството и принципа на парните котли, съоръженията към тях и спомагателните повърхности за нагряване;
• Да е запознат със спецификата и отстраняване на проблемите по съоръженията свързани с подаване на пара и вода за производствените мощности;
• Да притежава удостоверения и сертификати за работа с парни котли и инсталации, работа с газови горелки и съдове под налягане;
• Образование- техническо/електротехническо/;
• Да има професионален опит - най-малко 3 г. в същата или сродна дейност.

Ние Ви предлагаме

• Трудов договор и 100 % осигуровки;
• Работно време, съобразено с утвърден график на работа;
• Изплащане на трудовото възнаграждение коректно и в срок;
• Работно облекло.

Информация за контакт

Телефон: +359 894 661 221

ITCD