Алфа Консулт България ООД
под 5 заети служителя
Електротехник
гр.Съединение
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.
VCD