EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Електротехник за централизирано топлоснабдяване
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Електротехник за централизирано топлоснабдяване

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

За нас

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN. Ние снабдяваме с електроенергия над 1,6 милиона клиенти в Югоизточна България и с топлоенергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за клиента и отговорното отношение към природата и нейните ресурси. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Отговорности

• Изграждане, експлоатация и поддръжка на електро-
съоръжения, инсталации и средства за измерване
• Монтаж, демонтаж, ремонт и проверка на електро-
съоръжения
• Прекъсване и възстановяване на захранването на съоръжения на територията на ЕВН България Топлофикация
• Осъществяване на оперативни превключвания
• Обезопасяване, подготовка на работното място и допускане на групи до работа
• Отстраняване на аварии през и извън работно време
• Водене на документация (оперативен дневник, сведения за електромери, пожизнени книги и др.)
• Подпомагане на други екипи на EVN Топлофикация

Изисквания и необходими умения

• Средно електротехническо образование
• Минимум 2 години опит в сферата на енергетиката
• Отлични електротехнически познания
• Компютърни умения - MS Office
• Умения за работа в екип, отговорност, комуникативност, устойчивост на стрес
• Шофьорска книжка, кат. В

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионална реализация в стабилна компания
• Утвърдени правила и стандарти на работа
• Отлични условия на труд и най-високи стандарти по безопасност

Срок за кандидатстване: 20.07.2021 г.

Моля, посочете референтния номер (Ref. No.) на обявата, по която кандидатствате.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.


Информираме Ви, че ЕВН България ЕАД е администратор на личните Ви данни по смисъла на Общия регламент за защита данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на лични данни е с цел подбор на персонал, на основание съгласие от кандидатите, а срокът на съхранение е 6 (шест) месеца след приключване на подбора, освен когато кандидатите са дали изрично съгласие за по-дълъг срок. Информация относно обработването на лични данни от страна на дружеството, за отношенията му като съвместен администратор с други дружества от групата на EVN България, както и за правата Ви по Общия регламент за защита на данните е публикувана на сайта на фирмата в меню Кариери.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружеството. Информираме Ви, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време на имейла на дружеството.

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

VCD