„Голф ОКОЛ“ ЕАД
50 - 300 служителя
Фасаден инженер
София
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner