КОРЕКТ-КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Финансов одитор (Мениджър екип)
София
длъжност на пълно работно време
От 3000 до 4000 лв.

Финансов одитор (Мениджър екип)

София длъжност на пълно работно време От 3000 до 4000 лв.

За нас

Нашият клиент е ECOVIS - водеща глобална консултантска фирма с 9300 служители в повече от 80 страни. Основните им компетенции са в областта на данъчните и правните консултации, счетоводство и финансов одит. За екипа на представителния офис в България търсим ОДИТОР (МЕНИДЖЪР ЕКИП).
В тази роля ще участвате във всички етапи на одита – от организация на екип, комуникация с клиентите, координация с други специалисти до изразяване на професионално становище и заключения относно извършените проверки в одиторски доклад, в съответствие с приложимите одиторски стандарти.

Отговорности

• Цялостно планиране и изпълнение на одит ангажименти;
• Постоянна комуникация с екипа и клиентите;
• Управление на екип от младши одитори;
• Извършване на проверки относно счетоводното отчитане, представено във финансовите отчети (или части от тях) според изискванията на българските и международните стандарти;
• Активно участие в идентифицирането, анализирането, оценката и документирането на необходимата информация за изразяване на одиторско мнение;
• Изготвяне на одитен доклад и препоръки за изпълнението на всеки одитен ангажимент.

Изисквания и необходими умения

• Подходящо висше образование (финанси, финансов контрол, одит или счетоводство);
• Опит на същата или сходна позиция – минимум 3 години;
• Много добро познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство, както и МСФО (IFRS);
• Отлично владеене на английски език - писмено и говоримо;
• Много добри умения за работа с MS Office;
• Отлични умения за работа в екип.

Ние Ви предлагаме

• Дългосрочен ангажимент на трудов договор;
• Възможност за сътрудничество с международни професионалисти в различни сфери на бизнеса;
• Лично отношение към всички служители и клиенти;
• Работно време – от 9:00 до 17:30 ч. (понеделник – петък);
• Минимално натоварване извън работното време;
• Комуникативна офис локация.
В случай, че разпознавате в предложението ни Вашата работа – не се колебайте да ни изпратите актуална автобиография!
„Корект Консулт България“ ЕООД притежава лиценз за извършване на посредническа дейност по наемане на работа под № 2191, издаден от Министерство на труда и социалната политика.
С настоящото кандидатстване давате съгласието си за обработката на личните Ви данни и предоставяне на възможности за наемане на работа да се извършва от „Корект Консулт България“ ЕООД, в пълно съответствие с ОРЗД и всички други действащи закони за Защита на Личните Данни.

Информация за контакт

Телефон: 8519115

JobTiger Banner
JobTiger Banner