ИМПУЛС АД
Фрезист
Габрово
длъжност на пълно работно време

Фрезист

Габрово длъжност на пълно работно време

Отговорности

1. Подготвя за работа, настройва, проверява точността и работи на всички видове фрезови машини.
2. Фрезова сложни и отговорни детайли и инструменти с висок клас на точност.
3. Установява, центрова и закрепва различни по сложност и габарити детайли.
4. Определя технологичната последователност на преходите, избира оптимален режим на рязане, като отчита влиянието на различните фактори върху него, избира спомагателните режещи и измервателни инструменти и приспособления.
5. Подбира необходимите режещи инструменти, съобразно обработваните детайли, изискванията по чертежа и техническите възможности на машината.
6. Заточва, настройва и проверява точността на специализирани и специални режещи инструменти.
7. Разчита сложни конструктивни чертежи на детайли и инструменти, скицира от натура детайли, инструменти, приспособления.
8. Измерва с контролно- измервателни уреди и инструменти.
9. Извършва техническо обслужване на машините, с които работи и цялостно организационно обслужване на работното място.

Изисквания и необходими умения

- Средно специално образование;
- Допълнителни умения и квалификации по специалността са предимство.

Ние Ви предлагаме

Твърдо възнаграждение + допълнително материално стимулиране;
Обучения и възможност за кариерно развитие;
Ваучери за храна;
Транспорт;
Специализирано работно облекло и ЛПС;
Дългосрочна заетост;
Сигурност, стабилност и дългосрочна перспектива.

Информация за контакт

Телефон: 066 899 542

JobTiger Banner